Projekt GNU,
slobodný softvér a slobodné produkty

Prudký rozvoj informačných a komunikačných technológií má okrem svojej technickej stránky aj často veľmi inovatívne, zaujímavé a doteraz netušené a tým aj neriešené právne, sociálne ba i filozofické súvislosti. Typickým príkladom je napríklad softvérová licencia (licenčná dohoda, ujednanie, angl. EULA - End User Licence Agreement), ktorá stanovuje základné podmienky pre vytvárenie, šírenie a používanie softvéru. Tá môže byť v zásade dvojakého typu:

Licenčný prístup typu copyleft vychádza z hlbokých filozofických myšlienok, najmä:

  1. Každý má právo slobodnej voľby a zároveň zodpovednosť zo svoje konanie
  2. Každý má právo i povinnosť vždy a všade pomáhať sebe aj okoliu
  3. Technika (vrátane počítačov a softvéru) má pomáhať a nie škodiť

a premieta ich do praxe (primárne v oblasti softvéru, ale licencie ako GNU, GPL sú aplikované už aj širšie, takže možno hovoriť aj o "slobodnej licencii na produkty").


Slobodný softvér

Slobodný softvér je praktickou ukážkou aplikácie týchto princípov v praxi. Na rozdiel od "copyright" softvéru slobodný softvér prináša tieto základné licenčné princípy - slobody:

  1. spustiť program s akýmkoľvek (samozrejme pozitívnym) cieľom
  2. študovať ako program funguje a prispôsobiť ho vlastným potrebám
  3. redistribuovať kópie a pomáhať tak iným
  4. vylepšovať program, šíriť a zverejňovať zlepšenia, aby mohla profitovať celá komunita
Pozn. Slobody (2) a (4) implikujú prístup k zdrojovým textom programu.

A že to nie je len nejaká utópia, o tom svedčia mnohé úspešné projekty, ako sú napr. FreeDOS, GNU Linux, GNU Free Pascal či C/C++, Gnutella, licencia W3C a iné. Vo svete existuje hnutie Free Software Movement podporované nadáciou Free Software Foundation, ktoré sa snažia šíriť tak tieto nové prístupy, ako aj konkrétne produkty a softvéry pod slobodnou licenciou.

 Ďalšie informácie k tejto problematike nájdete na:


Slobodné produkty

O príťažlivosti princípov GNU/GPL a možnosti ich aplikácie aj v iných oblastiach svedčí narastujúci počet produktov, vytváraných a šírených pod touto licenciou, napr.: Ďalšie určite nájdete na Internete sami, a ak mi pošlete odkazy, rád ich pridám do tohto zoznamu.