Filosofie projektu GNU

 [obrázek filosofujícího pakoně (GNU)] [ Katalánsky | Holandsky | Anglicky | Francouzsky | Maďarsky | Italsky | Japonsky | Korejsky | Portugalsky | Rusky | Španělsky | Turecky ]


Obsah

Také udržujeme seznam organizací pracujících pro svobodu ve vývoji software a elektronické komunikaci .

O svobodném software

Svobodný software je záležitost svobody: lidé by měli mít svobodu využívat software všemi způsoby, které přinášejí nějaký společenský užitek. Software se liší od hmotných objektů -- jako židle, sendviče a benzínu -- v tom, že může být mnohem snadněji kopírován a pozměňován. Tyto možnosti dělají software tak užitečným, jak jen může být; věříme, že uživatelé by je měli využít.

O GNU projektu

Licencování svobodného software

Zákony

Terminologie a definice

GIFy

Motivace

Přednášky a interview (v obráceném chronologickém pořadí)

Odjinud...

Tyto články vyjadřují filosofické názory ostatních lidí k podpoře svobodného software nebo podobných záležitostí, a nejsou přímo názory z GNU projektu -- ale víceméně s nimi souhlasíme.

Mnoho organizací, které pracují pro svobodu ve vývoji programů a v elektronické komunikaci má také určitý filosofický názor na svobodný software a podobné problémy. Nejsou členy GNU projektu, ale vpodstatě s nimi souhlasíme.

Překlad těchto dokumentů


[ Katalánsky | Holandsky | Anglicky | Francouzsky | Maďarsky | Italsky | Japonsky | Korejsky | Portugalsky | Rusky | Španělsky | Turecky ]


Návrat na domovskou stránku GNU.

FSF & GNU informace & otázky na gnu@gnu.org. Další možnost jak kontaktovat FSF.

Komentáře k těmto web stránkám na webmasters@www.gnu.org, jiné otázky zasílejte na gnu@gnu.org.

Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111, USA

Doslovné kopírování a šíření tohoto celého dokumentu na jakémkoliv médiu je dovoleno v případě, že tato podmínka bude zachována.

Updated: $Date: 2002/05/01 19:03:09 $ $Author: Sisao $