[Svobodný software] [Proč ne freesoftware] [Jazyková správnost sv. s.]


Tento dokument vznikl po zamyšlení nad negativními následky zaměňování dvou významů slovního spojení Free Software a nabízí jednoduchou cestu, jak věc řešit. Negativní následky si můžete prostudovat zde, ale nejprve doporučuji přečíst tento první dokument.

Svobodný software

Téměř každý z nás již zná operační systém GNU/Linux, většina z nás ví, že za tím vším stojí Free Software Foundation a projekt GNU, mnoho lidí ví, že to celé inicioval Richard Stallman, dost lidí ví i to, že anglický termín pro software krytý licencí GPL (jako např. operační systém GNU/Linux) je Free Software. Většina z těch, co to vědí, nebo se to právě dozvídají však nechápe toto banální slovní spojení z angličtiny; většina lidí neví, jak správně přeložit dvojici slov Free Software.

Když Richard M. Stallman zakládal projekt GNU a inicioval tak Free Software Movement, netušil, k jak velkému omylu již brzy dojde. Dělal to kvůli svobodě. Jejich svobodný operační systém zastaral a většina z jeho kolegů akceptovala nutnost přejít na nový -- proprietární -- operační systém. Richard M. Stallman však z politických a etických důvodů nezačal používat proprietární programy, které dostal, ale místo toho radši opustil MIT a začal psát vlastní operační systém -- GNU. Většina lidí dnes zná GNU jako Linux, ti informovanější jako GNU/Linux. Za velkou částí z toho všeho stojí Free Software Foundation, potažmo přímo Richard Stallman.

Jak je vidět, operační systém GNU/Linux nebyl stvořen kvůli nízké ceně, ale kvůli svobodě. Ve skutečnosti se Richard M. Stallman po opuštění MIT nějakou dobu živil tím, že prodával GNU Emacs -- Free Software textový editor. Jeho výhoda nebyla v ceně, ale ve svobodě.

Free Software je každý software, který vám poskytuje 4 základní svobody:

0) Svoboda spustit program za jakýmkoliv účelem.
1) Svoboda studovat jak program funguje a přizpůsobit ho vlastním potřebám. (Svoboda přístupu k zdrojovým kódům je implikována tímto požadavkem).
2) Svoboda redistribuovat kopie a pomoci tím svému kolegovi.
3) Svoboda vylepšovat program a zveřejňovat zlepšení, aby mohla profitovat celá komunita. (Svoboda přístupu k zdrojovým kódům je implikována tímto požadavkem.)

Je důležité si uvědomit, že Free Software nemluví o ceně. Ve skutečnosti existuje i mnoho komerčního Free Software. Jelikož jsme si vědomi nepřesnosti slova ,,Free´´ ve spojení ,,Free Software´´, doporučujeme používat český překlad ,,svobodný software´´. Svobodný software je přesný překlad z anglického jazyka, který vylučuje chybný výklad a následné popletení méně informovaných lidí.

Tím, že začneme používat spojení svobodný software, místo originálního anglického Free Software, či počeštěného freesoft, pomůžeme lidem ke správnému pochopení této jinak velmi složité problematiky, omezíme desinformace, které lidé v nevědomosti šíří proto, že nepochytili správný význam slova Free (Software), a v neposlední řadě také vyjádříme jakousi úctu k Free Software Movement; jistě si ji zaslouží.

Na stránkách GNU.Org je oficiální doporučení nepoužívat termín Free Software v jiných jazycích než v angličtině a používat překlady právě proto, aby se zamezilo dvojznačnosti významu toho slova tam, kde zbytečné matení lidí není nutné.

Možná, že to bude ze začátku znít trošku divně, zvláštně, ale již po několika použitích se vše srovná a obrat vám bude znít stejně jako ten původní, na který jste byli zvyklí.

Samozřejmě, mnoho lidí bude namítat nač dělat takový povyk kolem nějakého hloupého názvu, nač slovíčkařit. Je ale třeba si uvědomit, že toto není pouze záležitost názvu, to je záležitost celé filosofie, která za svobodným software a projektem GNU stojí. Tím, že budeme používat český překlad, kterému lidé rozumí, jim budeme také zprostředkovávat myšlenky, se kterými byl svobodný software stvořen - myšlenky na svobodu, volnou spolupráci, posun významu informace a copyrightu v digitálním věku. Ač se to může zdát banální, ve skutečnosti má záležitost velmi hluboký filosofický podtext a velký praktický význam. Nyní je v našich rukou, zda budeme ostatním zprostředkovávat myšlenky, které stály u zrodu tak úžasné věci jako svobodný software a komunita lidí spolupracujících po internetu na svém snu -- bez rozdílu národnosti, věku, barvy pleti. Nebo je raději necháme utápět v nevědomosti a chybně interpretovat ,,Free Software'' bez jakéhokoliv hlubšiho podtextu jednoduše jako ,, software zadarmo.'' (což je samozřejmě lež)

Doporučujeme přečíst také tento dokument s podrobnějším vysvětlením co se nám nelíbí na termínu freesoftware a proč je třeba začít používat českého překladu.

[Svobodný software] [Proč ne freesoftware] [Jazyková správnost sv. s.]

 • Překlady Free Software do různých jazyků
  http://www.gnu.org/philosophy/fs-translations.html
 • Matoucí slova a fráze, které bychom měli zavrhnout
  http://www.gnu.org/philosophy/words-to-avoid.html
 • Svobodný software a svoboda
  http://www.gnu.org/philosophy/free-software-for-freedom.html
 • Projekt GNU, Free Software Foundation
  http://www.gnu.org/

  Komentáře směřujte na hanke@volny.cz .

  Copyright (C) 2001 Hynek Hanke, Gnumaniacs.Org
  Doslovné kopírování a distribuce tohoto dokumentu na jakémkoliv médiu je dovoleno pod podmínkou, že bude uvedeno i toto upozornění.