[Svobodný software] [Proč ne freesoftware] [Jazyková správnost sv. s.]


Proč překlad Free Software jako software zdarma škodí celému Free Software Movement

Mnoho odpůrců svobodného software používá ke své argumentaci chybného východiska, že Free Software je software zdarma. Pak tam může naběhnout tisíc geeků a odkazovat se na znění GNU GPL a stejně to nebude nic platné. Je dobře známo, že novináři, nikoliv jazykovědci či odborníci, většinou určují význam slov. Velký díl na desinterpretaci potom nese i samotná společnost, ale ta bývá vedena převážně novináři. Proto je také první sekce věnována promluvě k novinářům, ale na druhou stranu je zde i krátký text geekům a v neposlední řadě také běžným uživatelům.

V tomto konkrétním případě novináři znalí věci nic fakticky nedesinterpretovali, protože Free Software je samozřejmě správné označení. Nicméně v očích široké veřejnosti je chápáno špatně a novináři jsou si toho dobře vědomi. Proč tedy nezakročí?

Jako důležitý bod v rozhodování, zda s tím něco udělat, je nutné rozebrat si negativní následky takové desinterpretace veřejností:

  1. První, snad nejdůležitější negativní efekt chápání Free Software jako software zdarma je, že široká veřejnost má spojen Free Software s dáváním něčeho zdarma. To je poté živná půda pro nedůvěru založenou na ekonomických aspektech; přímo nahrává těm, kteří svobodný software nazývají komunismem. Celá komunita svobodného software je pak veřejností viděna jako banda dobrovolníků, kteří takový software bastlí po nocích mimo svoji ,, vydělávací '' pracovní dobu. Lidé si potom nutně musí ke svobodnému software vypěstovat nedůvěru.
  2. Software zdarma také vypadá jako něco pro chudé, jako něco co vezmete, když nemáte peníze. Potom to řada manažerů chápe tak, že jejich firma má peníze i na placený software a oni si mohou dovolit lepší placený software. Na druhé straně původní termín svobodný software je v tomto úhlu pohledu něco jiného. Svoboda je jak pro chudé, tak pro bohaté a takto by to také mělo být chápáno. Samozřejmě, že mnoho lidí se jí radši vzdá (např. ti lidé, kteří by z ní jinak stejně neměli žádný užitek -- a těch může být i většina) ve prospěch jiných výhod a to je u produktu jako software jedině dobře, ale tento druh software se již nevymezuje jako software pro onu chudší skupinu, ale software pro všechny.
  3. Za třetí, termín ,,software zdarma'' poškozuje i samotné vývojáře, jelikož je dost pravděpodobné, že vám váš zaměstnavatel řekne: ,,No dobrá, ale když bude ten software freesoftware, tak si ho klidně vezme konkurence a zdarma začne používat. My ti za něj nemůžeme zaplatit, protože bychom dotovali naši konkurenci. Proto musíš použít nějaké proprietární licence.'' Každý znalec GNU GPL bude nad takovou podivnou argumentací kroutit hlavou, ale náš manažer nebude studovat GPL a nebude trávit dlouhé hodiny ve snaze porozumět jí.
  4. Freesoftware jako software zdarma je často chybně srovnáván s boomem komerce na internetu, kde po počátečním obrovském nadšení přišlo vystřízlivění. Ve skutečnosti ale může být distribuce svobodného software zpoplatňována. Jestli opravdu časem přijde přerod a většina distribucí zpoplatňována bude, to určí až čas. Nicméně nástup placení za svobodný software nijak neznamená jeho konec či ústup.
  5. V souvislosti s předchozím bodem, nástup komerčních firem, které chtějí za svobodný software platit, je často považován za selhání myšlenek Free Software Movement, ačkoliv ve skutečnosti to je spíše zdravá věc a náznak, že svobodnému software se konečně dostává i reálných podkladů a reálného ekonomického zázemí. FSF toto nijak nezpochybňuje a Richard Stallman se několikrát nechal slyšet, že tomu tak je dobře.
  6. Svobodný software je často míchán s nesvobodným software, který je též dodáván zdarma. Kromě ceny nemá takový software se svobodným software téměř nic společného --- model vývoje, distribuční podmínky, podmínky modifikace, omezení, nic. To je docela zavádějící házení do jednoho pytle.

Novináři i běžní uživatelé, kteří tedy chtějí o svobodném software mluvit, by měli dobře zvážit, zda používáním anglického termínu spíše celé věci neškodí.

Novinářům

Na novináře apeluji, aby nezavírali oči před takovýmto matením veřejnosti. Free Softwae Foundation na této stránce jasně doporučuje používání překladů tohoto termínu, jelikož ten původní anglický je zavádějící. Pokud jste se dočetli až sem, již jste dostatečně seznámeni s negativními dopady používání termínu, který většina z vás momentálně používá.

Tím, že budete pokračovat v užívání ,,freesoftware'' dáváte najevo, že vám nevadí fakt, že ačkoliv Free Software Foundation jasně řekla, který z významů je správný, veřejnost pod slovem, které používáte, vidí jiný význam. Ačkoliv vám osobně možná termín svobodný software ,,nesedí'', zamyslete se prosím nad novinářskou etikou, na kterou jste jako profesionálové zřejmě museli kdysi přistoupit, a zamyslete se nad tím, zda můžete tolerovat desinterpretaci vašich článků i v době, kdy subjekt o kterém píšete, Free Softwae Foundation, jasně definovala, jaký termín je českým překladem slov ,,Free Software''.

Geekům

Geekové se asi této změně budou bránit nejvíc, protože oni sami jsou si dobře vědomi rozdílu obou významů a dobře vědí, který z nich je správný. Navíc vám český překlad asi bude ze začátku znít divně, protože ,,free software'', ,,freesoftware'', či ,,freesoft'' se v naší republice již používá dlouho a je to zavedený termín.

Uvědomte si ale prosím, že vy možná víte, jak se mají věci správně, ale veřejnost to neví. A od koho jiného by se to veřejnost měla naučit, než od vás? Můžete tisíckrát vysvětlovat co to znamená Free Software a lidé to stále nebudou chápat. Proč? Široká veřejnost nemá o IT takové znalosti jako vy a ani jí tyto znalosti moc nezajímají. Můžete tedy vysvětlovat, ale většina vás stejně nebude poslouchat a ti co budou, vaše slova rychle zapomenou. Když nebudete vy nazývat věci správnými názvy, těžko to můžete čekat od uživatelů.

Je to opravdu až takový problém? Ušetříte si mnoho práce s vysvětlováním.

Běžným uživatelům

Ačkoliv z mnoha stran asi slyšíte lidi mluvit o Free Software jako o software zdarma, nepodléhejte klamnému dojmu, že takový software opravdu dostanete vždy zdarma. Naopak, v součastnosti se množí firmy, které požadují za Free Software peníze. Je takové chování vpořádku?

Samozřejmě ano. Zmatení vychází ze záměny pojmů. Pokud vezmete slovník a budete se snažit přeložit anglické sousloví Free Software, dostanete asi různé významy jako software zdarma, volný software, svobodný software. Je to dáno tím, že slovo free má v angličtině opravdu mnoho významů. Richard Stallman, otec Free Software Movement připouští, že na takovou záměnu zprvu vůbec nepomyslel. Později se v mnoha dokumentech a článcích snažil vysvětlit co měl původně na mysli.

Řekli byste si, že co je nám po nějakém Stallmanovi a po tom, co ON měl na mysli. My vidíme Free Software jinak, tak proč bychom se měli obracet ke Stallmanovi. Ve skutečnosti je však toto již dávno pevně dáno a nikdo to nezmění. Tato definice je zakotvena v GNU GPL, která kryje téměř všechen svobodný software. Ano, říkám svobodný software, protože GNU GPL opravdu licenčně zajišťuje jen to, že takový software bude svým vlastníkům poskytovat určité svobody. V licenci není zmínka o ceně za kterou smíte, nebo nesmíte program prodávat. Již sama GNU GPL určuje jaký význam má to free v názvu Free Software.

Jsem si jist, že většina z vás GNU GPL nestudovala. A proto se Richard Stallman snaží vysvětlovat jak to funguje. Toto ale již nejsou jeho názory, to je pevně dáno a bude pevně dáno i po jeho smrti nezávisle na něm. Ani já ani vy na tom již nic nezměníme.

Ve snaze vysvětlit toto vše obyčejným lidem bez nutnosti zabředávání do textu GNU GPL byla vytvořena i tato stránka . Zde se můžete přesvědčit jaký je správný význam toho sousloví ve vašem rodném jazyce. A pro češtinu tam stojí napsáno ,,svobodný software''.

Pomozte nám také ve vysvětlování GNU GPL ostatním lidem tak, že budete používat tento český překlad. Možná vám to zezačátku bude znít divně a nezvykle, ale vězte, že to většina nových slov. Za půl roku se vám to bude již zdát úplně normální. Zato pomůžete velkému množství nic netušících lidí. Aspoň tímto málem můžete sami svobodnému software pomoci, co říkáte?


Zpět

[Svobodný software] [Proč ne freesoftware] [Jazyková správnost sv. s.]

Komentáře směřujte na hanke@volny.cz .

Copyright (C) 2001 Hynek Hanke, Gnumaniacs.Org
Doslovné kopírování a distribuce tohoto dokumentu na jakémkoliv médiu je dovoleno pod podmínkou, že bude uvedeno i toto upozornění.