Co je to copyleft?

 [obraz filozofujícího pakoně] [ Anglicky | Francouzsky | Německy | Španělsky | Japonsky | Portugalsky | Rusky ]


Obsah


Co je to copyleft?

Copyleft je hlavním způsobem jak udělat z programu svobodný software a požadovat, aby všechny jeho modifikace a rozšířené verze byly rovněž svobodným softwarem.

Nejjednodušší způsob jak učinit program svobodným je udělat z něj public domain (18k), bez copyrightu. To umožní lidem sdílet program a jeho vylepšení, jestliže chtějí. Také však dovoluje nespolupracujícím lidem změnit program na proprietární software (18k). Mohou udělat změny, hodně nebo jen pár, a distribuovat výsledek jako proprietární produkt. Lid,é kteří dostanou program v takto modifikované podobě, nemají svobodu, kterou jim dal původní autor; prostředník ji odstranil.

V GNU projektu, je naším cílem dát všem uživatelům svobodu redistribuovat a měnit GNU software. Jestliže prostřeník může odejmout svobodu, potom můžeme mít mnoho uživatelů, ale tito uživatelé nebudou mít svobodu. Takže místo toho abychom dali GNU software do public domain uděláme z něj ,,copyleft". Copyleft říká, že kdokoli redistribuuje software se změnami či beze změn, musí ponechat svobodu k dalšímu kopírování a změnám. Copyleft zaručuje, že každý uživatel má svobodu.

Copyleft také poskytuje pobídku pro ostatní programátory, aby se přidali k svobodnému software. Důležité svobodné programy jako třeba GNU C++ překladač existují jen díky tomu.

Copyleft také pomáhá programátorům, kteří chtějí přispět vylepšením k svobodnému software, dává jim volnost to udělat. Tito programátoři často pracují pro společnosti nebo univerzity, které by udělali téměř cokoli, aby dostali víc peněz. Programátor může chtít přispět změnami k programu, ale jeho zaměstnavatel může chtít změnit software na proprietární softwarový produkt.

Když vysvětlíme zaměstnavateli, že je nelegální distribuovat vylepšenou verzi jinak než jako svobodný software, zaměstnavatel se obvykle rozhodne uvolnit ji jako svobodný software, místo aby ji odmítnul.

Aby se z programu mohl stát copyleft, musíme mu nejprve udělit status copyrightovaného programu; potom přidáme distribuční podmínky. To je legální způsob jak dát každému právo používat, modifikovat a redistribuovat programový kód nebo jakýkoliv program z něj odvozený, ale jen jestliže distribuční podmínky zůstanou nezměněny. Takto se kód a svobody s ním spojené stanou legálně neoddělitelné.

Vývojáři proprietárního softwaru používají copyright, aby vzali uživateli svobodu; my používáme copyright, abychom jim tuto svobodu zaručili. To je důvod proč obracíme název naruby, měníme ,,copyright'' na ,,copyleft''.

Copyleft je hlavní koncept; je mnoho způsobů jak ho v detailech naplnit. V GNU projektu jsou specifické distribuční podmínky, které používáme obsaženy v GNU General Public License (dostupná v HTML, textovém, a Texinfo formátu). GNU General Public License je často zkráceně nazývána GNU GPL. Jsou tu také Často pokládané otázky o GNU GPL.

Alternativní forma copyleftu, GNU Lesser General Public License (LGPL) (v HTML, textovém, a Texinfo formátu), je použita na několik (ale ne všechny) GNU knihovny. Tato licence se původně nejmenovala Library GPL, nicméně jsme změnili jméno. Starší název totiž povzbuzoval k tomu, aby tato licence byla používána častěji, než by měla. Pro vysvětlení nezbytnosti těchto změn čtěte Proč byste neměli používat Library GPL pro vaše knihovny.

GNU Library General Public License je k stále mání v HTML a textovém formátu ačkoliv již byla nahrazena Lesser GPL.

GNU Free Documentation License (FDL) (dostupná v HTML, textovém a Texinfo formátu) je způsob copyleftu zamýšlený pro použití na manuály, učebnice a jiné dokumenty, k zajištění svobody kopírovat, redistribuovat s úpravami nebo beze změn, ať už komerčně, nebo nekomerčně.

Příslušná licence je zahrnuta v mnoha manuálech a v každé GNU distribuci zdrojového kódu.

GNU GPL je zamýšlena tak, abyste ji mohli snadněji použít ve vašich vlastních programech, jste-li držiteli copyrightu. Nepotřebujete modifikovat GNU GPL abyste tak učinili, stačí jen do vašeho programu přidat odkaz, který poukazuje na vhodnou GNU GPL.

Jestliže chcete copyleftovat váš program s GNU GPL, nebo GNU LGPL - podívejte se na GPL stránky s instrukcemi pro radu. Prosím, uvědomte si, že musíte použít celý text GPL licence. Je to nedílný celek a neúplné kopie nejsou povoleny (stejně tak platí pro LGPL).

Použití stejných distribučních podmínek pro mnoho rozdílných programů činí snadnějším kopírování kódu mezi různými rozdílnými programy. Jelikož mají všechny stejné distribuční podmínky, není potřeba přemýšlet o tom, jestli jsou distribuční podmínky kompatibilní. Lesser GPL obsahuje opatření, abyste mohli změnit distribuční podmínky přímo na GPL a mohli tak kopírovat kód z jiných programů distribuovaných pod GPL.

Jestli chcete copyleftovat váš manuál s GNU FDL, prosím, podívejte se na instrukce na konci (21k) FDL textu, a GFDL stránky s instrukcemi. Stejně jako u GPL musíte použít celou licenci; částečné kopie nejsou povoleny.


Překlady GPL

Tyto překlady nejsou oficiální. Z právního hlediska - originální (anglická) verze GPL je to, co stanovuje aktuální distribuční podmínky pro GNU programy.

Důvodem, proč FSF neschvaluje (úředně) tyto překlady jako oficiálně platné, je, že jejich ověření by bylo obtížné a drahé (bylo by třeba pomoci vícejazyčnách právníků z jiných zemí). Ba co hůře, kdyby se vloudila chyba, důsledek by mohl být pohromou pro celou komunitu svobodného softwaru. Dokud jsou překlady neoficiální, nemohou způsobit žádnou pohromu a doufáme, že pomohou více lidem porozumět GPL.

Dáváme svolení publikovat překlady GPL, GFDL, nebo LGPL do jiných jazyků, musíte ale (1) označit váš překlad jako neoficiální (podívejte se níže jak to udělat). Informujte lidi, že nemohou počítat s tím, aby překlad z právního hlediska zastupoval autentickou verzi (anglický originál), a (2) souhlasíte s tím, že provedete změny na naši žádost, jestliže od našich ostatních přátel z GNU zjistíme, že změny jsou potřebné, aby byl překlad jasnější.

Abyste označili váš překlad jako neoficiální, chceme po vás, abyste na začátek přidali následující text jak v angličtině, tak v jazyku překladu --- zaměňte jazyk jménem jazyka:

Toto je neoficiální překlad GNU General Public License do jazyk. Nebyl uveřejněn Free Software Foundation a není z právního hlediska zástupcem distribučních podmínek pro software, který používá GNU GPL -- jen originální anglický text GNU GPL je z právního hlediska oficiální. Nicméně doufáme, že tento překlad pomůže mluvčím jazyka lépe porozumět GNU GPL.

Anglický originál
This is an unofficial translation of the GNU General Public License into language. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL--only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help language speakers understand the GNU GPL better.


Překlady LGPL

Tyto překlady nejsou oficiální. Viz. překlady GPL proč.

Jestliže překládáte GNU LGPL, měli byste následovat průvodce překlady GPL.
Prosím, dejte také vědětmailto:webmasters@www.gnu.org


Překlady GFDL

Tyto překlady nejsou oficiální. Viz. překlady GPL proč.

Jestliže překládáte GNU GFDL, měli byste následovat průvodce překlady GPL.
Prosím, dejte také vědětmailto:webmasters@www.gnu.org


Ostatní texty k tématu


Návrat na domovskou stránku GNU.

FSF & GNU informace & otázky na gnu@gnu.org. Další možnost jak kontaktovat FSF.

Komentáře k těmto web stránkám na webmasters@www.gnu.org, jiné otázky zasílejte na gnu@gnu.org.

Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999 Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111, USA

Doslovné kopírování a šíření tohoto celého dokumentu na jakémkoliv médiu je dovoleno v případě, že tato podmínka bude zachována.

Updated: $Date: 2002/03/09 17:30:03 $ $Author: Sisao $