Zaujímavé

"Nielen chlebom je človek živý..." - a preto by sme sa mali pozerať okolo seba otvorenými očami i hlavou. Pritom aj my sem-tam narazíme na niečo, čo podľa nás by mohlo byť zaujímavé a prospešné aj pre vás - návštevníkov týchto stránok.
A tak tu nájdete niekoľko ďalších informácií a odkazov, prípadne námetov na diskusiu či spoluprácu:


INTERLINGUA

Problematiku medzinárodného jazyka pre účely dorozumievania medzi ľuďmi riešili a riešia mnohí už od čias Komenského, Leibnitza a ďalších. Väčšina z nás už asi počula aspoň o esperante, ktoré ich asi utvrdzuje v názore, že je to fikcia. Málokto však vie, že tých tzv. pomocných jazykov existuje niekoľko desiatok, od vcelku bizarných pokusov rôznych amatérov až po výsledky serióznych výskumov.
INTERLINGUA je práve takýto výsledok seriózneho 25-ročného bádania medzinárodného tímu odboníkov v tejto oblasti a predstavuje viac ako zaujímavú a perspektívnu možnosť riešenia tohoto odvekého problému. Nie je to nejaký pokus, koníček nadšencov - je to seriózny nástroj, pripravený slúžiť lepšie ako čokoľvek iné. Viac informácií nájdete na
http://rhr.netkosice.sk/ia (SK) , http://www.interlingva.cz (CZ) , http://www.interlingva.COM (IA) aj inde.

A tu je krátka ukážka v Interlingve:

      Que es Interlingua?
           Lingua natural e musical de parolas international e un grammatica minimal.
           Comprensibile facilemente per personas inteligente.
           Le medio de communication adequate pro le solution del confusion de Babylon.

čo v preklade znamená:

      Čo je Interlingua?
           Jazyk prirodzený a melodický, z medzinárodných slov, a gramatika minimálna .
           Zvládnuteľný ľahko inteligentnými ľuďmi.
           Prostriedok komunikácie primeraný pre riešenie zmätku Babylónu.

 Čo vy na to - nepomohlo by to ?

»»  Na začiatok  ««